Trẻ mắc rối loạn tự kỷ không chỉ có những khó khăn về quan hệ xã hội, ngôn ngữ, học tập mà còn có những rối loạn hành vi ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ và gia đình. Tuy nhiên, nếu được phát hiện và can thiệp sớm, trẻ sẽ được trợ giúp ngay từ đầu các kĩ năng ngôn ngữ, xã hội, nhận thức để có thể hòa nhập với cuộc sống bình thường.

 

Những biện pháp chữa trị dành cho trẻ tự kỷ thường kết hợp để huấn luyện nhiều kỹ năng qua một hoạt động. Can thiệp tâm vận động giúp trẻ  phát triển khả năng bày tỏ tư tưởng, điều hòa cảm giác, kỹ năng tự chăm sóc, kỹ năng sống

 

Tôi thực sự rất lo cháu bị tự kỷ? Liệu rằng do đi lớp bị các cô rèn cháu nghiêm khăc quá hay do gia đình tôi đã chủ quan không chơi với cháu thường xuyên từ khi đi mầm non nên cháu mới bị như vậy?      

 

Đa số trẻ tự kỷ đều gặp khó khăn về vận động, trong đó có khoảng 1/3 số trẻ thuộc thể ì, khó hoạt hóa được hoạt động vận động của cơ thể trẻ; 2/3 số trẻ thường tăng năng động và khó khăn trong việc tự kiểm soát hành vi của mình

 

Trong khi nhiều em bé tự kỷ rất khó chữa bệnh này do được phát hiện quá muộn thì một số cháu khác lại bị điều trị nhầm.

 
Partner 01
Partner 02
Partner 03
MN Brainy house
Partner 05
Partner 07
YTCC