Yoga tốt cho mọi lứa tuổi và là một phương pháp hỗ trợ trị liệu đối với trẻ có rối nhiễu tâm lý. Sau đây là một số bài tập yoga đơn giản cho trẻ em mắc chứng tự kỉ.

 

Thiền có thể là ngồi nhắm mắt trong tĩnh lặng. Thiền có thể là hít vào thở ra. Thiền có thể là dừng, có thể là sự vô thức, có thể là sự giải thoát, sự buông xả.

 

Vận động liệu pháp là một trong những hoạt động chính của Trung tâm PPRAC nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng và hỗ trợ điều trị các khó khăn về tâm lý, các rối nhiễu tâm lý ở trẻ em và các người lớn.

 

Yoga có nghĩa là sự kết hợp hoặc hoà hợp . Yoga bao gồm một hệ thống triết lý và những phương thức nhằm dẫn dắt con người đi đến sự hoà hợp

 

"Yoga thật diệu kỳ, đã trả lại cho tôi sức mạnh vốn có đã mất đi và một nguồn năng lượng mới cho cuộc sống". 

 

Ở đây chúng ta đề cập đến Tâm vận động thuộc Trường phái Bernard Aucouturier, ông là người Pháp sống ở Tours. Ông đặc biệt nghiên cứu về hoạt động của cơ thể trẻ, xúc động tình cảm, giao tiếp xã hội, tư duy, nhận thức.

 

Những năm đầu đời Não bộ của trẻ phát triển với tốc độ cực nhanh về khối lượng cũng như về chức năng của nó và đóng vai trò quyết định về mức độ trí tuệ của trẻ trong tương lai.

 

TÂM LÝ VẬN ĐỘNG là một phương pháp giáo dục dựa vào sự quan sát và xử dụng các giác quan một cách hợp lý để kích thích các khả năng của trẻ em. Thông qua sự vận động trong các trò chơi, các em dần dần hoàn thiện những kỹ năng còn yếu của mình. 

 
Partner 01
Partner 02
Partner 03
MN Brainy house
Partner 05
Partner 07
YTCC