Vì sao sự giận dữ có thể chữa thành kiến?

Các nhà nghiên cứu đã cho 97 học sinh tham gia hai cuộc thí nghiệm tưởng chừng như rất khác biệt. Cuộc thí nghiệm thứ nhất bao gồm việc nhớ lại và viết về khoảng thời gian mà người tham gia cực kì tức giận hoặc rất buồn. Sau đó, những người tham gia được đọc đoạn mở đầu về một cuộc tranh luận xem việc sử dụng những dụng cụ không tay cầm có giúp cho việc nói chuyện trên điện thoại khi đang lái xe an toàn hơn hay không. Lưu ý rằng những người tham gia này được lựa chọn vì bài kiểm tra trước đó cho biết họ cho rằng sử dụng các công cụ này sẽ làm cho việc lái xe trở nên an toàn hơn. Cuối cùng, người tham gia đọc tóm tắt tám bài báo ủng hộ hoặc không ủng hộ việc sử dụng các công cụ trên. những dụng cụ trên. Những người tham gia có quyền lựa chọn năm trong số tám bài báo này để đọc toàn bộ.

Kết quả là những người tham gia viết về những kỷ niệm tức giận đã chọn những bài báo chống lại những công cụ trên – điều này trái ngược với ý kiến của họ ban đầu. Khi kết thúc cuộc thí nghiệm, những người này một lần nữa, thể hiện sự thay đổi ý kiến ban đầu của họ.

 

Các bài viết khác:

Partner 01
Partner 02
Partner 03
MN Brainy house
Partner 05
Partner 07
YTCC