Tại sao điếu thuốc giả có thể giúp bỏ thuốc lá?

Ví dụ, chỉ cần đặt những vật hình trụ trong miệng, ví dụ như một cây viết, cũng đủ làm giảm cơn nghiện thuốc.

Cuộc nghiên cứu đã đưa 120 người tham gia vào một chương trình từ bỏ thuốc lá và chia làm hai nhóm. Một nhóm được nhận một ống hít bằng nhựa, không có chứa nicotin (như một điếu thuốc giả); nhóm còn lại đi theo một chương trình bỏ thuốc lá chuẩn. Sau đó, các nhà nghiên cứu đánh giá mức độ lệ thuộc thuốc lá về mặt sinh lý và hành động của những người này.

Sau 24 tuần, kết quả cho thấy những người nghiện thuốc lá nặng đã sử dụng ống hít có tỉ lệ bỏ thuốc gấp 3.5 lần so với những người theo chương trình bình thường (67% so với 19%). Ngay cả khi tất cả đều cho vào cùng một chương trình chuẩn, nhiều người có thể đã thất bại vì phần lớn khó có thể có một chương trình “chuẩn” cho nhiều người khác nhau. Ngoài ra, còn có những lí do thường gặp như sự thiếu ý chí hay không kiểm soát được cơn nghiện, v.v. Có thể khi dùng một dụng cụ cụ thể hơn để xác định nguồn lệ thuộc vào thuốc lá như ống hít chẳng hạn, con người có thể thoát khỏi con ma nghiện mà không phải chịu đựng hàng năm trời đầy thất bại và tuyệt vọng.

 

Các bài viết khác:

Partner 01
Partner 02
Partner 03
MN Brainy house
Partner 05
Partner 07
YTCC