Mối liên hệ giữa kẹo dẻo và sự suy thoái kinh tế.

Sau khi những người lớn đã rời khỏi căn phòng, một vài đứa trẻ đã nhanh chóng vớ lấy kẹo dẻo cho vào miệng, trong khi những đứa khác kềm chế sự thèm muốn của mình và cố gắng chờ đợi.

Nhiều nhà kinh tế học đã cho rằng tình trạng suy thoái kinh tế hiện nay chính sự lặp lại thí nghiệm của Mischel trên phạm vi lớn. Một nghiên cứu đăng tải trên tập san “Psychological Science” (Khoa học tâm lý) đã kiểm chứng điều này. 437 người tham gia đến từ trung tâm cộng đồng với thu nhập từ thấp đến trung bình đã được các nhà nghiên cứu đưa ra sự giúp đỡ về giấy tờ thuế. Họ có quyền lựa chọn phần thưởng nhỏ hơn nhưng ngay lập tức, hay phần thưởng lớn hơn nhưng bị trì hoãn. Thời giãn trì hoãn được thay đổi khác nhau nhằm đo lường sự kiên nhẫn. Người tham gia cũng cho phép nhà nghiên cứu xem “điểm tín dụng” của họ (ND: “credit score,” hay điểm tín dụng, được dùng để xem xét độ rủi ro trong việc đồng ý cho một người vay và khả năng trả nợ các khoản vay của người đó). Kết quả là, mặc cho mức độ thu nhập cao hay thấp, những người ít kiên nhẫn nhất cũng là những người có điểm tín dụng thấp nhất.

Tuy nhiên, kết luận những người có điểm tín dụng thấp tự mang đến thảm hoạ tài chính cho mình là không công bằng. Có những người đã mất việc làm, và những cái nợ chồng chất kéo theo là không thể tránh khỏi. Thế nhưng, mối quan hệ này đủ lớn để chứng minh rằng ham muốn nhất thời có thể dẫn đến khả năng tài chính thấp. Và với những ngành tín dụng và nhà đất đang cung cấp một lượng lớn những miếng “kẹo dẻo” tạm thời, không khó để thấy tại sao chúng ta lại rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế hiện nay.

 

Các bài viết khác:

Partner 01
Partner 02
Partner 03
MN Brainy house
Partner 05
Partner 07
YTCC