Lựa chọn điều tốt nhất

Tuy nhiên, nghiên cứu của Sheena Iyengar từ London Business School cho thấy rằng thay vì là một yếu điểm, có nhiều lựa chọn thật ra giúp tăng khả năng tập trung của chúng ta vào chất lượng của những lựa chọn đó.

Người tham gia đối mặt với 20 loại rượu và sô cô la khác nhau. Những người tham gia không chỉ chọn những loại cao cấp mà còn sẵn sàng trả nhiều tiền hơn. Những nhà nghiên cứu cũng phân tích 63 cuộc đấu giá rượu từ năm 2006 đến năm 2009 tại Luân Đôn và tìm thấy cùng một kết quả: Tại những cuộc đấu giá có nhiều loại rượu khác nhau, người ta sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho những loại rượu có mức đánh giá cao hơn là những loại thuộc hạng “thấp hơn.”

 

Các bài viết khác:

Partner 01
Partner 02
Partner 03
MN Brainy house
Partner 05
Partner 07
YTCC