Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của phép ẩn dụ.

Các nhà nghiên cứu từ đại học Stanford qua một loạt 5 cuộc thí nghiệm đã chứng minh sức mạnh của phép ẩn dụ. Họ cho 482 sinh viên đọc hai bản báo cáo tội phạm ở thành phố Addison và yêu cầu các sinh viên đưa ra cách giải quyết vấn đề.

Báo cáo thứ nhất miêu tả tội phạm như “một con quái vật hoang dã đang săn mồi trong thành phố và ẩn núp trong khu vực sinh sống của người dân.” Sau khi đọc, 75% sinh viên đưa ra những giải pháp bao gồm hình phạt và thắt chặt luật lệ, ví dụ như xây nhiều nhà tù hoặc kêu gọi sự giúp đỡ từ quân đội. Chỉ có 25% đưa ra giải pháp cải cách xã hội như cải thiện giáo dục hay y tế cộng đồng. Báo cáo thứ hai thật ra cũng giống hệt báo cáo thứ nhất, ngoại trừ việc miêu tả tội phạm như “những con virus đang đầu độc thành phố và gây bệnh cho cộng đồng.” 56% học sinh đưa ra giải pháp thắt chặt luật lệ, còn 44% ủng hộ cải cách xã hội.

Một điều thú vị là rất ít người tham gia nhận ra tầm ảnh hưởng của ẩn dụ. Khi được hỏi phần nào trong báo cáo ảnh hưởng đến quyết định, các sinh viên đều chỉ vào số liệu tội phạm, không phải là cách miêu tả tội phạm. Chỉ có 3% xác định được phép ẩn dụ chính là nguyên nhân tạo ra các quyết định khác nhau.

 

Các bài viết khác:

Partner 01
Partner 02
Partner 03
MN Brainy house
Partner 05
Partner 07
YTCC